Mire se vini ne website!

“Një dashuri sa dy oqeane”

 “Një dashuri sa dy oqeane”

 

(Për moshën 14-18 vjeç)

 

 - Roman i llojit fantastiko- shkencor, i ndërthurur me probleme sociale. Një grup të rinjsh gjimnazistë, gjatë një ore praktike mësimore nën det, bien robër të një baze të fshehtë ushtarake, nga e cila pritet që së shpejti të nis një sulm për pushtimin e vendit të tyre. Ata kthehen në tokadetas dhe humbasin kujtesën. Por njëri prej djemve arrin t’i shpëtojë kurthit të humbjes së kujtesës dhe pas shumë rreziqesh kthehet në atdhe për të njoftuar në lidhje me ekzistencën e bazës.

 

“A love great as two oceans”

 

 (romance, adventure and since fiction for the age14-19)

 

- Published in 2007. During a underwater teaching practice the classmates of a grammar school are kidnapped by a submarine and taken hostage in a secret military base. This military base is constructed by a dictatorial state to undertake within e short time an aggression towards some democratic countries. All classmates are transformed genetically

in amphibious and trained as elite suicide troupes for terrorist acts. With the help of a famous chemist, a hostage in the base also, one of the classmates escaped from the base and returns to his country.

© 2010 All rights reserved.

Create a website for freeWebnode